FELEFYLGJE

Idé og Bakgrunn

Felefylgje er sett i gong av Hardingfela.no, som er eit samarbeidsprosjekt mellom Hardanger og Voss museum og Ole Bull Akademiet.

Målet er å syne våre eigne folkemusikktradisjonar til publikum, samt skape arbeidsplassar for våre unge, lovande folkemusikarar.