Felefylgje

Kva er Felefylgje?

Tre unge, lokale folkemusikarar vert sendt ut på vegen i bygdene våre for å syne folkemusikken og -dansen til lokalsamfunnet og

turistar. Konserten er sjølvlaga av musikarane og vil innehalde musikalsk stoff frå Voss og Hardanger.